Products Other products Book: "Bemötande av barn i kris och sorg"

Book: "Bemötande av barn i kris och sorg"

Handboken föddes ur ett samtal mellan tre föräldrar som levt i kris pga. sjukdom och sorg i familjen. De möttes i en gemensam erfarenhet av hur de och deras familjer hade önskat bli bemötta under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Det som för dem startade i en sorgeprocess utmynnade i den här lilla skriften.

Read more
5,00 €
In stock 11 units

Description

Den här är för dig förälder som vill ge stöd till ditt barns långtidssjuka kompis, den är för dig lärare vars elev just förlorat någon i sin familj eller till dig som vill vara ett stöd för ett barn i kris.

Det här är barnens röster. De långtidssjuka barnen, deras syskon och barnen som upplevt död och sorg i sin familj. 

För mängdrabatt kontakta nina@projectliv.fi