Vaikka vupropuhelu henkilöstön kanssa toimii kielestä riippumatta, on tärkeää, että informaatio ja hoito-oppaat löytyvät usealla kielellä.


Kun unettomia öitä on paljon, aivot eivät toimi kunnolla , kun kriisi on iso, on oma äidinkieli turvallisuustekijä. Projekt Liv tekee myös vähemmistöjen puolesta työtä, että ne saavat hoito- oppaita omalla äidinkielellään käyttöönsä. Ensimmäisenä toimintavuotenamme olemme keskittyneet kääntämään lapsisyövän hoito-oppaan materiaaleja. Jatkamme muiden hoito- oppaiden kanssa ja pyrimme saamaan ne käännetyiksi ensisijaisesti ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteistyössä ”Svenska Finlands Folkting:n” kanssa teemme poliittisesti työtä ja korostamme vähemmistöjen oikeuksia saada hoito-oppaat käännetyksi omalle kielelle.