Tillsammans skapar vi en bättre och roligare vardag!

Hedersutmärkelse
"Det är med stor tacksamhet som vi på Project liv sett ett engagemang redan i ett tidigt skede. Invigning av väntrum, deltagande i Advisory teamet och annat stöd har du funnit tid för i din annars fullspäckade kalender.
Du sprider en positiv anda i vårt samhälle och i hela Finland- som ger hopp och utvecklingsmöjligheter, du månar om de svaga och bryr dig om alla barn och familjers vardagssituation.
Vi på Project liv rf är stolta över att tillsammans med dig arbeta för att sprida mer glädje och trygghet i vardagen för alla långtidssjuka barn och deras familjer.
Det är en stor ära att härmed få utse
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
till Project liv rf.s beskyddare."
 
Vasa Stadshus den 2.11.2019

Justitieminister Anna-Maja Henriksson utnämndes till Project livs beskyddare på föreningens 5 års jubileumsgala i Vasa stadshus den 2.11.2019.