Project liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.

Vi vet att det lilla kan göra mycket.  Barn ska få vara barn, även i de svåraste stunderna. Vi vill att alla någon gång ska få känna glädje och iver även i en svår situation i sjukhusmiljö.

Vi ser också att det behövs någon som konkret jobbar för bättre och gladare sjukhusmiljöer, någon som skapar glädje i tillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få vård och stöd på sitt eget modersmål.

Information från Project liv med anledning av coronavirus covid- 19

Project liv rf. följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga.

Vi utformar all vår verksamhet (drömdagar, överraskningspaket och sjukhusbesök m.m.) helt i enlighet med rådande riktlinjer enligt THL.

intro

Stöd vår verksamhet

Du kan stöda vår verksamhet genom att betala in en
valfri summa till kontonumret:
FI76 1113 3000 6201 91
Kontoinnehavare: Project liv rf.
Tillståndsnr: RA/2020/846 

Besöks och postadress

Project Liv rf.
Skutnäsgatan 8
68600 Jakobstad

Vasakontoret:
Kvarngatan 15
65100 Vasa

E-mail

info@projectliv.fi

MOBILE PAY 89556

Andra sätt att bidra

 

Kommunalrådet C.G Sundells stiftelse