Aktuella insamlingar

Project liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.


Det behövs någon som konkret jobbar för bättre och trivsammare sjukhusmiljöer, någon som hjälper till att skapa en glädje i sjukdomstillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på sjukhusen. Föreningen är ett komplement till de stödjande föreningar som finns idag.

Du kan stöda oss genom att donera en valfri summa via kontonumret: 

FI76 1113 3000 6201 91, NDEAFIHH kontoinnehavare: PROJECT LIV RF. 

Besöks- och postadress:

 Project Liv rf. 

Otto Malmsgatan 13

68600 Jakobstad

intro

Stöd vår verksamhet

 
 

Hunden

 
 

Slottet

 
 

Fågeln