Project liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.

Det behövs någon som konkret jobbar för bättre och trivsammare sjukhusmiljöer, någon som hjälper till att skapa en glädje i sjukdomstillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på sjukhusen. Föreningen är ett komplement till de stödjande föreningar som finns idag.

Project liv rf. grundades i Jakobstad i juni 2014 av Nina Brännkärr- Friberg, ingenjör och mamma till ett tillfrisknat leukemisjukt barn, media- och kulturproducenten Johanna Stenback och patientkuratorn Gunnar Norrlund.

Föreningens verksamhet baserar sig på erfarenheter. Vi vet hur det känns att åka ut och in mellan kliniska och trista sjukhus och hur utmanande det är att hitta livsgnistan. Vi vet också vilken glädje pyssel och möten med glada mänskor och personer som stöder familjen kan ge. Barn måste få vara barn också i svåra stunder och måste få känna glädje och iver såväl hemma som i sjukhusmiljö, på samma gång som syskonen också behöver uppmärksammas och föräldrarna behöver få stöd.

Föreningen arbetar målmedvetet mot målet att vara en föregångare i Norden. Vi är en förening som har hjärta, barnasinne, passion och som arbetar med den Gyllene Regeln som måttstock. Vi vet att med enkla medel kan man underlätta vardagen och införa mer glädje i utmanande situationer. Därför är Project liv rf. en förening som jobbar med konkret verksamhet.

Vill ni stöda vår verksamhet?

Följande är kontonumret ni kan använda: FI76 1113 3000 6201 91 Kontoinnehavare: Project liv rf. 

Tillståndsnummer: RA/2018/807
Föreningen har penninginsamlingstillstånd för hela landet med undantag av Åland.