Med små medel inför vi mycket glädje 

Project liv grundades 2014 på initiativ av Nina Brännkärr-Friberg, ingenjör och mamma till ett tillfrisknat leukemisjukt barn. Med i starten fanns också producent Johanna Stenback och patientkurator Gunnar Norrlund.

Project livs verksamhet baserar sig på erfarenheter. Vi vet hur det känns att byta sjukhusmiljöer och vara isolerade längre tider. Vi vet precis hur det känns att helt enkelt tappa livsgnistan. Syftet var att tillsammans skapa gladare sjukhusmiljöer för att främja tillfriskningen.

Föreningens värdegrund ligger i att skydda och värna om svenskspråkiga vårdmiljöer. Språket är en rättigheter när man befinner sig i en utsatt situation. Föreningen strävar efter att vara ett komplement till andra stödjande föreningar. 

Vi tror också att det är livsviktigt att anhöriga och hela familjen, ska orka när det är tufft. Därför ger vi också stöd och uppmärksamhet till syskon och föräldrar. I januari 2019 antog vi officiellt med målgruppen barn till långtidssjuka föräldrar. Föreningen arbetar målmedvetet för att bli en föregångare i Norden. Vi står för hjärta, barnasinne och passion. Det är dags att återse förlorade leenden! 

Verksamhetsberättelser

Här kan du ladda ner våra verksamhetsberättelser.

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ernst & Young Oy fungerar som föreningens revisor. 

Våra värderingar

Project liv jobbar alltid med ett vi-tänk. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för långtidssjuka barnfamiljer i Finland. Vi jobbar med barnasinnet, hjärtat, passion och utgående från den gyllene regeln. Vad skulle vi vilja att någon gjorde för oss om det var ombytta roller? Tillsammans är vi starkare.

Föreningens beskyddare

Sedan November 2019 fungerar Justitieminster Anna-Maja Henriksson som föreningens beskyddare.