Besöks- och postadress

Otto Malmsgatan 13
68600 Jakobstad

Välkommen in!


E-post: info@projectliv.fi

Telefon: +358 44 7437 656

Drömdagsansvarig

Mirella Enlund

info@projectliv.fi

+358 44 7437 656


Styrelsen för Project liv rf

Styrelseordförande
- samarbeten, media
Nina Brännkärr-Friberg
+358 40 5860104
nina@projectliv.fi


Viceordförande
Susanna Back
info@projectliv.fi


Styrelsemedlem

Markus Granholm
info@projectliv.fi


Styrelsemedlem

Ann-Charlotte Hästö
info@projectliv.fi


Styrelsemedlem
- Grafiska profilen, produkter & lekhörnor 
Magnus Lindström
info@projectliv.fi


FO-nummer
2641336-4

Insamlingstillstånd:

Penninginsamlingskonto: FI76 1113 3000 6201 91
Kontoinnehavare: Project liv rf

Tillståndsnummer: RA/2018/807
Tillståndet i kraft under perioden: 15.12.2018-14.2.2020
Föreningen har insamlingstillstånd för hela landet utom Åland.