Även om en dialog med personal fungerar trots olika modersmål är det viktigt att information och vårdguider finns skriftligen på svenska. När de sömnlösa nätterna blir många och hjärnan inte riktigt fungerar klart och när krisen är stor är det egna modersmålet en trygghet.

Project liv lobbar för att även minoriteter skall få tillgång till vårdguider på sitt modersmål. Vårt första år har vi fokuserat på att översätta vårdmaterial för barncancer. Vi fortsätter med övriga diagnoser och jobbar för att få dessa översatta till i första hand svenska och engelska.

I samarbete med Svenska Finlands Folkting arbetar vi politiskt och lyfter fram minoriteternas rättigheter till vårdguider på sitt modersmål.