Man kan hitta det bästa stödet i familjer med liknande erfarenheter. I många fall kan diagnosen vara sällsynt och det kanske inte är det lättaste att hitta en familj i en dylik situation. I dessa situationer kan Project liv vara till hjälp för att hitta ett stöd.

Podcasten Livet är till för både de som är mitt inne i kaos av sjukdom, men även för att ge förståelse för situationen till de som är närstående.

Föreläsningar

Inom styrelsen finns erfarenhet av att ha långtidssjukt barn, vara syskon till ett långtidssjukt barn och hur det kan upplevas om föräldern insjuknar. Ifall det finns önskemål om att få en förälders perspektiv i dessa situationer och hur man kan bemöta familjer i dylika livsskeden så ställer vi gärna upp som föreläsare. Föreläsningarna kan skräddarsys för olika tillfällen, ex. för dagvårds-, skolpersonal, vårdare, skolor, arbetsplatser etc. Även informationstillfällen om stamcellsregistret kan arrangeras. Dessa föreläsningar passar väl in inom ramen för socialt ansvar.