Föreningen arrangerar evenemang så som galor, juniordiscon, golfturneringar och mycket mer. Håll dig uppdaterad angående våra kommande evenemang på vår Facebooksida.

Föreläsningar

Inom styrelsen finns erfarenhet av att ha långtidssjukt barn, vara syskon till ett långtidssjukt barn och hur det kan upplevas om föräldern insjuknar. Ifall det finns önskemål om att få en förälders perspektiv i dessa situationer och hur man kan bemöta familjer i dylika livsskeden så ställer vi gärna upp som föreläsare. Föreläsningarna kan skräddarsys för olika tillfällen, ex. för dagvårds-, skolpersonal, vårdare, skolor, arbetsplatser etc. Även informationstillfällen om stamcellsregistret kan arrangeras. Dessa föreläsningar passar väl in inom ramen för socialt ansvar.