Då du stöder vår verksamhet skapar du mer glädje för långtidssjuka barn och deras familjer. Vi arbetar utgående från en liten organisation med mottot att alltid idka konkret verksamhet till förmån för barnen och familjerna. En verksamhet med hjärtat, med barnasinnet, med passion och med gyllene regeln som måttstock.

Du kan följa vår verksamhet på Facebook, på instagram: projectliv14 och här på vår hemsida. Genom att uppge din mailadress vid inbetalningen får du två gånger i året ett medlemsbrev där vi berättar om vår verksamhet.

Du kan exempelvis stöda oss genom at köpa produkter via vår webshop.

Du kan också stöda oss  genom att donera en valfri summa på kontonumret FI76 1113 3000 6201 91, NDEAFIHH
kontoinnehavare: PROJECT LIV RF. 

Tillståndsnummer: RA/2016/891
Tillståndet i kraft under perioden: 15.122016-14.12.2018.
Föreningen har penninginsamlingstillstånd för hela landet med undantag av Åland.
Tillståndsgivare: Polisstyrelsen
Tillståndstagare: Project liv rf 

Användningsändamål för de insamlade medlen:
Föreningens syfte är att göra ett bättre vardagsliv för långtidssjuka barn, syskon föräldrar samt personal på de vårdande sjukhusen.

De insamlade medlen används för att:
- skapa drömdagar för långtidssjuka barn och deras familjer
- skapa gladare och trivsammare sjukhusmiljöer( leksaker och materialanskaffningar samt kostnader som gäller underhållning för de små patienterna)
- skapa podcasts som stöder långtidssjuka barn och deras familj
- föreläsningar om långtidssjuka barn och deras situation
översättningsarbeten av infomaterial som delas ut på sjukhus

Pengar kan också användas för verksamhet där stamcellsregistret görs mer känt.


Vid frågor eller önskemål angående insamling för födelsedagar eller dylikt ta kontakt med vår styrelseordförande Nina Brännkärr-Friberg, nina@projectliv.fi, +358 40 586 0104