Drömmar kan bli sanna!

Våra drömförverkliganden är en av Project livs hjärtefrågor. En uppfylld önskan kan ge mycket kraft, hopp och hjälpa hela familjen i tillfriskningsprocessen. Vi förverkligar i snitt 50 drömmar per år.

Tro det eller ej: Man får önska sig vad man vill! Drömmar kan slå in! En dröm kan vara allt från att träffa sin idol, resa bort, testa på en ny hobby, pröva på ett yrke - vi tror att allt går att ordna! Vi ser att just den där lilla extra tiden och drömmen ger både energi och kraft. Ibland kan föräldrarna vara väldigt trötta och då kan en så enkel sak som att åka bort på en hotellövernattning vara guld värd.  

Vem kan få sin dröm uppfylld?

Vården nominerar ett långvarigt sjukt barn, syskon, föräldrar eller hela dess familj till oss. Även familjer med barn som avlidit kan nomineras. Efter en tuff behandling eller en svår operation kan det här vara en välbehövlig skjuts framåt. Project liv beaktar alla långtidssjuka barn, oberoende av diagnos. När ett barn blir sjukt är det hela familjens sjukdom. Därför lägger vi också fokus på syskon och föräldrar. Numera beaktar vi också behoven av guldkant i familjer med långtidssjuka föräldrar.

Hur går en nominering till?

Vårdpersonal (eller annan i motsv. professionell ställning) nominerar familjer för att få sin dröm uppfylld eftersom de bäst känner till behoven, vet förutsättningarna och har kontakten till familjen. Då familjen gett sitt samtycke till att Project liv får deras kontaktuppgifter, förverkligar vi drömmen i samråd med familjen. För nominering krävs vanligtvis namn, föräldrarnas telefonnummer och diagnos. 

Ansvarsfrihet

Vi förverkligar drömmar i enlighet med våra principer och värderingar. När drömmen är en produkt eller ett eget husdjur, ansvarar vi inte för användningen och hållbarheten av produkten eller skötseln av djuret. Eventuella försäkringar för produkten/djuret står familjen själv för. Då drömmen är en upplevelse eller en resa möjliggör vi denna, men ansvarar inte för reseförsäkringar och eventuella andra försäkringar, såsom olycksfallsförsäkring etc. Alla typer av försäkringar bär familjen själv ansvar för.

LIV-överraskningspaket och drömevents

Anhöriga och vänner har möjlighet att nominera ett barn till ett LIV överraskningspaket. Även i detta fall behövs familjens samtycke. Utöver dessa arrangerar vi också årligen en handfull större drömevents för flera familjer samtidigt. Till drömevenemangen kan familjerna själva anmäla sitt intresse.

Vill du veta mer om våra drömmar, drömevents och guldkanter till familjer?
Ta gärna kontakt så berättar vi mer!

Mirella Enlund
Ansvarig för LIV Drömmar
info@projectliv.fi
+358 44 7437 656

Uppdaterad 13.1.2022