Föreningens värderingar som genomsyrar hela vår verksamhet är:

• Med hjärtat
• Med barnasinne
• Med passion
• Med gyllene regeln som måttstock