TIPS PÅ MENINGSFULLA AKTIVITETER FÖR LÅNGTIDSSJUKA BARN

Vi heter Anette Boholm och Josefine Erikson och är sista årets ergoterapistuderande vid yrkeshögskolan Arcada. Vi har gjort ett verksamhetsinriktat examensarbete som resulterade i en samling av meningsfulla aktiviteter för långtidssjuka barn i åldern 8–12 år. Syftet med vårt examensarbete är att bidra till en positivare upplevelse av sjukhustillvaron för långtidssjuka barn. Vi är båda väldigt intresserade av att arbeta med barn och det ligger nära våra hjärtan att få stöda och vara en del av det arbete som Project liv gör.

Hoppas aktiviteterna kan vara till glädje för dig!