Trivsamma och trygga sjukhusmiljöer som tar hänsyn till barnens önskningar och behov är en hjärtefråga för oss på Project liv. Project liv och Arcada Yrkeshögskola har ett starkt samarbete kring detta. Arcadas studenter deltar i arbetet inom deras eget projekt ”Lek, le och trivs” och får ta fram konkreta utvecklingsförslag samtidigt som de samarbetar över utbildningsgränserna. Flera studerande har gjort slutarbeten inom detta och inom media så har man tagit fram animationsfilmer som skall kunna förbereda de små patienterna inför t.ex. en MRI undersökning.

Flera animationsfilmer är på kommande.  

 Linnea går på magnetkameraundersökning