Jeppis egen Antti Koivukangas kom med idén om att återuppliva den fina Österbottniska traditionen ”Har du vari ti låådo”, dvs besöka motionslådorna. Här kunde man förena nytta med nöje; välgörenhet med motion. Han har tillsammans med Project liv rf. tagit fram kampanjen ”Liv i lådan”. Vi uppmanar nu dig, som person eller företag, till mera motion och samtidigt stöda Project livs verksamhet!

 

Hur gör jag för att vara med?

 

Som motionär

 Utmana dig själv att besöka våra motionslådor. När du kommer till Liv lådan kan du t.ex. donera 1 € till föreningen genom att skicka sms: 1E LIV till 16588. Du kan också välja t.ex. att utmana dig själv med 10 besök och därefter betala en större klumpsumma. 

 

HÄR ÄR DONATIONSALTERNATIVEN FÖR LIV I LÅDAN:

 

Donera 1€, skicka sms 1E LIV till numret 16588

Donera 5€, skicka sms 5E LIV till numret 16588 

Donera 10€, skicka sms 10E LIV till numret 16588

Donera 20€, skicka sms 20E LIV till numret 16588

Donera 30€, skicka sms 30E LIV till numret 16588

Donera 40€, skicka sms 40E LIV till numret 16588

 

Tillståndsnummer: RA/2018/807

Tillståndsperiod: 15.12.2018-14.2.2020 (gäller för hela landet med undantag av Åland)

  

Skriv även ner ditt namn i lådan så kan du vara med i utlottningen av lite priser.

 

Glöm inte ta foto med Selfie-skylten, som bevis på att du är med och samtidigt utmanar andra att komma med och göra ”Liv i Lådan”.

#Livilådan #HarduvaritillLIVlåådo? #tobringbackalostsmile #projectliv14

 

Motionera, donera, utmana dig själv och andra!! ALLA MED !

 

Som företag

Kan du:

1: Investera i en ”Motionsmånad” bland de allmänna lådorna. Man gör kontrakt om månad med Project liv, vilket kostar 100€ och sedan satsar man på att betala t.ex. 1€ per besökare för den lådan just den egna månaden. Företaget kan uppmärksammas via sociala medier. 

2: Investera i en egen liv-låda som t.ex. kan placeras utanför företaget. För 500€ får man en egen specialgjord liv- låda, egen plats på vår karta och På Selfieskylten kommer sedan att finnas möjlighet för företaget att ha sin egen logo. Karta på de olika lådorna kan man ladda ner från vår hemsida.

 Vi kommer sedan att ha månadsvis fokus på de olika lådorna och då säger vi t.ex. att denna månad är ”FÖRETAG GENERÖS” månad och de kommer betala t.ex 1 euro för varje besök till den. Då kan företagen enkelt se antalet besök i slutet av månaden, varefter motsvarande summa betalas som stöd åt Project liv.

För närmare info kontakta nina@projectliv.fi

 

VAR FINNS LÅDORNA?

LÅDA 1 - JAKOBSTAD

Här hittar du vår LIV låda i Jakosbtad på gränsen till Larsmo, invid Svanen campingområde. 

LÅDA 2 - JAKOBSTAD

Här hittar du vår LIV låda i Jakobstad invid Uniflex på Kyrkostrandsgatan i Kyrkostrand.

LÅDA 3 - JAKOBSTAD

Här hittar du vår LIV låda i Gamla hamn i Jakobstad

LÅDA 4 - JAKOBSTAD

Här hittar du vår låda ute vid Fäboda Cafe & Kitchen I Jakobstad.

LÅDA 5 - NORRVALLA

Här hittar du vår LIV låda vid Norrvalla idrottsinstitut

LÅDA 6 - VASA

Här hittar du vår LIV låda vid Molnträsket i Vasa.