Styrelsen

Styrelseordförande

Samarbeten, media, LIV Support

Nina Brännkärr-Friberg
+358 40 5860104
nina@projectliv.fi

Viceordförande

Ann-Charlott Hästö
info@projectliv.fi

Övriga styrelsemedlemmar:

Markus Granholm
Roland Snellman

Kirsi Louhi Timmerbacka

Suppleanter

Malena Stenkull
Ellinor Portin

Grafisk design, produkter & lekhörnor 

Magnus Lindström
info@projectliv.fi