Styrelsen 2022-2023


Nina Brännkärr-Friberg, ordförande
Samarbeten, media, LIV Support
Ingenjör inom produktionsekonomi, masters in logistics.
Nina titulerar sig gärna också mamma, fru och vän. Hon firar gärna stort som smått i livet och motionerar däremellan.
+358 40 5860104
nina@projectliv.fi

Anne Lindgren-Slotte 
Vicehäradshövding och ekonom.
Anne är även mamma och delägare i en jord- och skogsbrukssammanslutning. På fritiden är det musik, simning och föreningsliv som gäller henne.

Markus Granholm
Överläkare och specialist i barn- och ungdomsmedicin.
Markus är Österbottning och pappa till tre söner. På fritiden fyller arbete med hem och hus, församlingen och resor hans tid.

Kirsi Louhi Timmerbacka
Psykoterapeut, pol.mag i utvecklingspsykologi
Kirsi är trebarnsmamman, som är passionerat intresserad av hjärnan och människans beteende. Hon varvar ner med hundpromenader i skogen och intressanta poddar.

Pia Knoester
Pia är Helsingforsbo och har en har en bakgrund (2002-2021) inom Dermoshop och dess dotterbolag Guest Comfort. Hon har haft olika ansvarsområden under årens lopp, bland annat produktutveckling och ledningssystem, samt varit enhetschef i Helsingfors. Pia är också grundare av Helgabad, mamma till Sophia och Stella, fru till Hendrik och matte till dvärgtaxen Helga. Löpning, spinning och pilates hör till dagsrutiner. Skärgården, matlagning, vänner, resor och inredning står högt på LOVE listan.

Magnus Lindström (Suppleant)