Advisory group

Anna-Maja Henriksson, politiker
Fredrik Furu, artist
Nicke Geust, vd
Anna Bertills, Bertills & Jung
Lisbeth Staffans, erfarenhetskunnig
Maria Sundblom-Lindberg, präst och familjeterapeut

Vårt rådgörande vårdteam består av experter från vården.