Årsmedlemskap för mikroföretag

Vi söker fortlöpande långvariga samarbetspartners och vi erbjuder även mikroföretagen (1-3 anställda) möjlighet att stöda oss via ett årsmedlemskap. Medlemskap betyder att vi tillsammans med er funderar ut ett lämpligt win-win samarbete.

It's cool to care


Mer detaljer

994 objekt

150,00 € inkl. moms

Mer information

Via ett medlemskap får ni, som företag, tillgång till;

Project livs e-postbanner
Project livs samarbetsklistermärken för dörrar eller fönster
Project livs logo för er hemsida

Mer info om vår verksamhet får ni via vårt medlemsbrev som sänds ut via e-post.

Medlemskapet kostar 150€/år för mikroföretagen(1-3 anställda).