LIV i skolan

När er skola startar upp någon form av samarbete med Project liv kommer vi gärna ut och berättar om föreningens verksamhet. Efter besöket är det skolans ansvar att fullfölja projektet som inletts. #itscooltocare

LIV i skolan

10.5.2022

Som skola kan man välja ett eller flera av följande samarbetsformer:

Panta för livet

Skolan samlar in pantflaskor i en för ändamålet avsedd och målad tunna. Därefter pantas flaskorna/burkarna och panten doneras till Project liv. Fråga för mer info

Liv-dagsverke

Donera skolans dagsverksinsamling till Project liv. Anmäl er skola eller klass till nina@projectliv.fi så får ni allt material som behövs: infovideo , infobrev, arbetsgivarblankett och tack-diplom. Samtidigt får skolan en egen Mobile Pay kod och referensnummer. Ni kan själva fritt välja dagsverksdag.

Livs-rundan
Ett evenemang i form av ett ärevarvslopp. De insamlade medlen tillfallet Project liv. Fråga för mer info
 
En hjälpande hand
Eleverna får i uppdrag att hitta på goda gärningar ute i samhället och sedan dokumentera dessa. Idén kommer från Oxhamns skolas projekt Räck mig din hand. Fråga för mer info.
 
Liv pärlarmband
Ett ”talkotillfälle” när eleverna får pärla armband som de antingen sedan själva säljer, eller som de väljer att ge till Project liv, som i sin tur säljer dem. Alla intäkter för armbanden, oberoende vem som säljer dem, tillfaller Project livs verksamhet.
 
Project liv klubben
En form av tex eftisklubb, där klubben samlas tex 1ggn/vecka och gör en insats, tex pärlar armband som de sedan själva gör marknadsföring för och säljer. Intäkterna tillfaller Project livs verksamhet.