Bli månadsgivare

Bli Project livs månadsgivare och skapa glädje där den behövs som allra mest!

Barn ska få vara barn, oberoende av vilken diagnos de har. De behöver få skratta och leka - mitt i en tuff vardag. Din insats inger hopp och trygghet för de barn som just nu kämpar med en svår sjukdom. Det kan vara din granne, släkting eller någon familj du inte känner som behöver uppmuntran. Din gåva är viktig, du gör vardagen lite gladare!

Vart går pengarna?

  • Alla insamlade medel går rakt till Project livs verksamhet
  • Vården nominerar de barn och familjer som alla mest behöver få ett glädjeinslag: dina pengar går till dessa drömdagar
  • Vården berättar om sina mest akuta behov: dina pengar går just hit - det kan vara sjukhuspyssel, Liv-kit eller glada inredningar
  • Anhöriga eller släktingar kan nominera familjer med svåra sjukdomar till ett överraskningspaket: dina pengar går till Surprise kit fyllda av härliga överraskningar
  • Din insats används varje dag där den behövs som allra mest

Hur mycket vill du ge varje månad?

Du väljer själv den summa som du önskar ge varje månad.

  • Ett Liv-kit till ett barn/tonåring/förälder på ett sjukhus kostar ca 10€.
  • Ett överraskningspaket till ett långtidssjukt barn kostar cirka 200€.
  • En drömdag som uppfyller ett långtidssjukt barns, syskons eller familjs stösta önskan kostar ca 1500€.

 

Tack för din insats!

Tillsammans skapar vi glädje och trygghet där den behövs som allra mest!