Bemötande av barn i kris och sorg

Varför har vi så svårt att möta varandra i kris och sorg? Den frågan ställde vi oss ofta när vi levde med långvarig sjukdom i familjen. Den här broschyren bottnar i en diskussion mellan tre föräldrar som levt i kris p.g.a. sjukdom och sorg i familjen. Nästan genast möttes vi i en gemensam erfarenhet av hur vi och våra familjer hade önskat bli bemötta under sjukdomstiden och efter dödsfallet.

Mer detaljer

36 objekt

5,00 € inkl. moms

Mer information

Varför har vi så svårt att möta varandra i kris och sorg? Den frågan ställde vi oss ofta när vi levde med långvarig sjukdom i familjen. Den här broschyren har sitt ursprung i en diskussion mellan tre föräldrar som levt i kris p.g.a. sjukdom och sorg i familjen. Nästan genast möttes vi i en gemensam erfarenhet av hur vi och våra familjer hade önskat bli bemötta under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Det som för oss startade i en sorgeprocess utmynnade i den här lilla skriften om bemötande.

Den här är för dig förälder som vill ge stöd till ditt barns långtidssjuka kompis, den är för dig lärare vars elev just förlorat någon i sin familj eller till dig som vill vara ett stöd för ett barn i kris.

Det här är barnens röster. De långtidssjuka barnen, deras syskon och barnen som upplevt död och sorg i sin familj. 

För mängdrabatt kontakta nina@projectliv.fi