Vi finns här när det behövs!

Kontakta oss!

När vi drabbas av oväntade situationer och sällsynta diagnoser kan det vara tryggt att komma i kontakt med familjer med liknande erfarenheter. I dessa situationer kan Project Liv hjälpa till att hitta det stöd som behövs för att orka vidare. Ta kontakt i stort som smått, det finns inga dumma frågor.

Föreläsningar

Inom vår förening finns en samlad erfarenhet av att leva med långtidssjuka barn och att vara syskon till långtidssjuka barn, men också hur det är att leva med föräldrar som insjuknar. Vi har många olika perspektiv och berättar gärna mer. Våra föreläsningar kan skräddarsys för olika tillfällen, till exempel för dagvårds- eller skolpersonal, vårdare och arbetsplatser. Våra föreläsningar passar väl in inom ramen för socialt ansvar.

Vi föreläser gärna under följande rubriker:

*”Project liv- kom med och gör världen till en lite roligare plats”
*Föräldraerfarenhet av långtidssjukt barn (diabetes, cancer, transplantation)
*“Hur rädda en okänd?” Information om stamcellsregistret
*Bemötande av barn och familjer i sorg och kris
*Att ha ett långtidssjukt syskon (anorexi)
*Erfarenhetsstöd
*”Känslospråket som glädjens och trygghets verktyg”, vikten av att få prata sitt modersmål

Våra föreläsningar har varit omtyckta i skolor, sjukhus och på företag. Vi arrangerar även öppna tillställningar med jämna mellanrum.

Stödsamtal

Stödsamtalen är ett samtal från en medmänniska till en annan. Vi lyssnar och familjerna får dela det de själva önskar ur sin vardag. ”Tänk att någon ringer utan ärende- bara för att höra hur vi har det” är feedback vi fått på dessa samtal.

De här samtalen har visat sig vara viktiga. Det känns skönt och befriande att få prata med en objektiv utomstående person. Även om samtalet är en punktinsats kan det fungera som en varm kram mitt i en svår vardag.

Liv i vardagen

Ibland kan en särskild punktinsats vara det som krävs för att en familj ska ta sig vidare och få vardagen med det långtidssjuka barnet att rulla smidigare. Här kan Project Liv stödja genom vår tjänst “Liv i vardagen”. Känner du någon som är i behov av lite extra stöd och hjälp? Kontakta oss!

Kom med i vår svenskspråkiga Facebook-grupp!

Klicka här för gå med i vår stödgrupp för långtidssjuka familjer ”Familjer med långtidssjuka barn” på Facebook.

Välkommen med i Facebook-gruppen här

Lyssna på vår podcast Livet!

Vår podcast Livet fungerar som ett kamratstöd där människor delar med sig av sina erfarenheter för att stödja andra i deras situation. Podcasten har några år på nacken, men vardagsoron och känslorna som kretsar kring en sjukdom är desamma. 

Lyssna på Podcasten här

04A2780kvadrat
Nina Brännkärr-Friberg
JAKOBSTAD / NYLAND
Liv Support
Ekonomi
Liv Support

Liv Support

Dennis dator
IMG 2385
Nina föreläser
projectliv vaggord
Liv familj
IMG 2557