Tillsammans skapar vi en bättre och roligare vardag!

Se video när Nina berättar om the Story

Project liv grundades 2014 på initiativ av Nina Brännkärr-Friberg, ingenjör och mamma till ett tillfrisknat leukemisjukt barn. Med i begynnelsen fanns också producent Johanna Stenback och patientkurator Gunnar Norrlund.

Project livs verksamhet baserar sig på erfarenheter. Vi vet hur det känns att byta sjukhusmiljöer och vara isolerade längre tider och att helt enkelt tappa livsgnistan. Syftet var att tillsammans skapa gladare sjukhusmiljöer för att främja tillfriskningen. Föreningens värdegrund ligger i att skydda och värna om svenskspråkiga vårdmiljöer. Språket är en rättigheter när man befinner sig i en utsatt situation. Föreningen strävar efter att vara ett komplement till andra stödjande föreningar. Vi tror också att det är livsviktigt att anhöriga och hela familjen, ska orka när det är tufft. Därför ger vi också stöd och uppmärksamhet till syskon och föräldrar. I januari 2019 antog vi officiellt med målgruppen barn till långtidssjuka föräldrar. Föreningen arbetar målmedvetet för att bli en föregångare i Norden. 

Våra värderingar

Project liv jobbar alltid med ett vi-tänk. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för familjerna. Våra värderingar är med i all vår verksamhet och själva grunden för hur vi är. Här jobbar vi med barnasinnet, hjärtat, passion och utgående från den gyllene regeln